• Magnus

Personalliggare i fler branscher?Som ett led i sin strategi mot skattefusk och svartarbete har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personalliggare kan utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

Svartarbete hindras

Ett krav på personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och har visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete.

Reglerna om personalliggare

Kravet på personalliggare innebär i korthet att företagaren måste anteckna i en personalliggare vilka som är verksamma på arbetsplatsen och när. Skatteverket får enligt regelverket göra oanmälda besök på arbets¬platsen för att stämma av att de som arbetar där finns registrerade i personalliggaren och därefter jämföra uppgifterna i personalliggaren med redovisad utbetald lön.

Bilverkstäder, partihandel med livsmedel, kropps- och skönhetsvård

Skatteverket har i ett tidigare regeringsuppdrag, som redovisades i oktober 2015, identifierat att det finns betydande problem med svartarbete i dessa verksamheter samtidigt som personal-liggare bedöms vara ett effektivt verktyg för att motverka detta. Regeringen ger därför Skatteverket i uppdrag att göra en fördjupad analys och komma med författningsförslag.

De verksamheter som föreslås omfattas är bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.Uppdraget ska utföras i samverkan med branschorganisationer, personalorganisationer och andra berörda.

Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2017.


1 visning

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin