• Magnus

Höstbudgeten bjuder inte på några större nyheter för företagenHöstbudgeten innefattar nämligen främst satsningar på miljö, välfärd, jobb samt immigrationsfrågor. Trenden med högre skatt på arbete fortsätter också.

De två största skattefrågorna i budgeten är inom miljöbeskattningen och skatten på arbete/tjänst. Inom miljö flyttas skatten från de som tillhandahåller kärnkraft och vattenkraft ut mot konsument. En ny kilometerskatt föreslås för tunga fordon.

Regeringen fortsätter även sitt spår med att fler ska betala även statlig skatt på arbetsinkomster. Enligt regeringens uppskattning kommer nästa år ytterligare 39 000 personer betala skatt på drygt 50 procent. Vidare får cirka 13 000 personer betala en skatt på drygt 55 procent. Förslaget innebär en ökning av skatteintäkterna med totalt 1,26 miljarder kronor 2017. För år 2018 ska den nya trenden fortsätta och uppgå till 1,48 miljarder kronor.

Gällande beskattning av företagssektorn förväntas sig regeringen att den ekonomiska aktiviteten i Sverige ökar och företagens vinster förväntas växa 2017–2020. Från och med 2017 förväntas således företagssektorn bidra med ökade skatteintäkter (beaktat förslagen om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda lån och slopad avdragsrätt för representationsmåltider). Dessa två förslag förväntas tillsammans bidra med ca 2,4 miljarder kronor under 2017.

Läs mer hos på Skatteverkets hemsida eller direkt på regeringens hemsida.


0 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin