Prisbeloppen 2017Prisbasbeloppet höjs med 500 kr inkomståret 2017 till 44 800 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet höjs även detta med 500 kr till 45 700 kr.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2017 till 44 800 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB. Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2017 (deklarationen 2018) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 18 950 kr (0,423 pbb).

 • det skattefria traktamentsbeloppet 220 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).

 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 300 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).

 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp).

 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000 kr (7,5 pbb).

 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 448 000 kr (10 pbb).

 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 202 kr (0,317 pbb).

 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 179 200 kr (4 pbb).

 • gräns för inventarier av mindre värde 22 400 kr (0,5 pbb).

 • gräns för krav på certifierat kassaregister 179 200 kr (4 pbb).

Inkomstbasbeloppet

För inkomstbasbeloppet gäller i år en senare fastställelsetidpunkt. Att den i år är senarelagd beror på en förändring av beräkningen av inkomstindex. Fastställande av inkomstindex och inkomstbasbelopp kommer enligt regeringen att göras i november.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2017 har fastställts till 45 700 kr, vilket också är en höjning med 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).


4 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
 • Facebook
 • Linkedin