Nya 3:12 reglerFör cirka två veckor sedan så presenterades förslag till nya 3:12-regler. Regeringens målsättning med utredningen har varit att utöver att dra in skatteintäkter, bl.a. att jämna ut beskattningen mellan arbetsinkomster och kapitalinkomster, vilket man menar det har blivit för stort gap mellan. Förslagen i utredningen beräknas dra in 4,8 miljarder kronor till staten.

Det mest anmärkningsvärda har varit att skattesatsen vid utdelning eller vinst vid försäljning av fåmansföretag höjs från dagens 20% till 25% från från 1 januari 2018. Detta gäller även avseende sparade utdelningsutrymmen som tjänats in före regeländringarna, som i övrigt ej påverkas vilket man hade befarat. Genom denna förändring så likriktar man beskattning med de från onoterade ej kvalificerade andelar.

Man gör även förändringar i hur man tjänar in gränsbelopp för både huvudregeln (löneunderlagsregeln) och alternativregeln (schablonregeln):

Huvudregeln (löneunderlagsregeln)

 • Oförändrat kapitalbaserat utrymme.

 • Lönebaserat utrymme tjänas in individuellt utifrån en trappa vilket i princip gör det svårt för enmansföretag att tjäna på huvudregeln. Följande löner får man tillgodoräkna sig utifrån sin ägda andel:

 • 10% upp till 8 inkomstbasbelopp (IBB).

 • 25% mellan 8 IBB och 60 IBB.

 • 50% på över 60 IBB.

 • Individualisering avseende kvalifikationslön. Tidigare krävdes högre än 9,6 IBB ELLER 6 IBB + 5% av bolagets löner. Ändras nu till högre än 9,6 IBB ELLER 8 IBB + 5% av eget löneunderlag beräknat utifrån ovanstående.

 • Förtydligat närståendebegrepp som försvårar skatteplanering m.h.a. närstående.

 • Slopat tak för löneunderlaget (nu 50 ggr egen/närståendes lön).

 • Koncernförtydligandet från senaste förändringen slopas. Medför i praktiken att s.k. ”dubbel koncerntillhörighet” kan bli möjlig igen.

Förenklingsregeln (schablonregeln)

 • Sänkt schablonbelopp från 2,75 IBB till 1,75 IBB, dvs. från ca 160kkr till ca 100kkr per år.

 • Kompletteras med att om förenklingsregeln används i något bolag får inte huvudregeln användas i något annat. Fortsatt endast för användning i ett (1) företag.

Vad kan vi då glädja oss åt?

Det mest positiva i förslaget är att 4%-spärren försvinner, vilket gör att även ägande med mindre procentandel kan använda dessa regler. Detta är till stor nytta för bolag med spritt ägande. En annan positiv utkomst av detta är att generationsskiften förenklas genom att vissa transaktioner, särskilt med närstående, inte smittar avseende kvalifikation.


3 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
 • Facebook
 • Linkedin