• Magnus

ROT – hur tänker man vid årsskiftet?Det kan vara knepigt att reda ut vad som gäller för ROT-jobb som pågår över årsskiftet. Är det även så att betalningen sker på olika sidor om året kan det bli ännu krångligare. Vi reder ut vad som gäller för ROT-jobb och ROT-betalningar runt årsskiftet!

ROT-avdraget styrs av betalningen

Det är betalningstidpunkten som styr vilket beskattningsår ROT-avdraget hör till. Om betalningen gäller ett förskott måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter du fått betalningen för att ROT-avdrag ska kunna medges.

Få betalt först – arbeta sen?

För den betalning som gjorts under 2016 går det alltså att få ROT-avdrag för beskattningsåret 2016, under förutsättning att det arbete betalningen avser är utfört (och att ansökan är Skatteverket tillhanda) senast 31 januari 2017. För den betalning som görs under 2017 gäller att arbetet måste vara utfört senast 31 januari 2018. ROT-avdraget medges då för beskattningsåret 2017.

Tänk på hur du fakturerar!

För att kunna få ROT-avdrag för hela arbetet krävs att kunden enbart betalar en så stor del av varje faktura som motsvarar eventuellt material plus 70% av arbetskostnaden. Viktigt är alltså att arbetskostnaden och ROT-avdraget framgår av varje faktura.

Om din kund ska kunna få ROT-avdrag för 2016 för det arbete du utför under januari 2017 krävs alltså att kunden betalat en faktura i förskott under 2016 som motsvarar eventuellt material plus 70% av arbetskostnaden.

Arbeta först – få betalt sen?

Om du utför ett ROT-jobb under 2016 men får betalt först under 2017 så hör ROT-avdraget till beskattningsåret 2017 – det är ju som vi nämnde ovan – betalningen som styr.

#Skatt

71 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin