Detta granskar Skatteverket extra noga 2017Främst kommer Skatteverket att följa upp de nya reglerna gällande personalliggare i byggbranschen, rot- och rutavdrag och den digitala ekonomin.

Rot- och rutavdrag

Prioriteten kommer att ligga på granskning av takarbeten och flyttjänster samt även kontroll av bostadsförsäljningar där ägaren begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden. Förutom detta så kommer Skatteverket att fortsätta granska att det inte medges rot- och rutavdrag för närståendes arbeten.

Personalliggare och kassaregister

Systemet med elektroniska personalliggare i byggbranschen trädde i kraft 1 januari 2016. Vid de ca 12 000 kontroller som genomfördes under förra året tog Skatteverket hänsyn till att lagstiftningen var ny. Under 2017 kommer regelverket tillämpas fullt ut och man kommer särskilt rikta in sig på de oanmälda byggarbetsplatserna.

Skatteverket fortsätter även att kontrollera att kontanthandelsförsäljare har godkända kassaregister. Man kommer också se över gällande lagstiftning för att anpassa de något föråldrade reglerna.

Digital ekonomi och delningsekonomi

E-handeln växer för varje år vilket medför att nya affärsmodeller växer fram. Skatteverket fortsätter sin granskning inom delningsekonomin. Förra året kontrollerades uthyrningar av bostäder och det visade sig att många inte visste att vinsten på uthyrningen ska beskattas när man kommer upp i en viss omsättning.

Nytt för i år är att man utökar kontrollerna på det dolda och krypterade internet (s.k. darknet), där det förekommer både laglig och olaglig verksamhet.

Utöver detta kommer webshoppar, bloggintäkter, reklamintäkter mm att granskas. Det är ett område där många unga får in betydliga intäkter och man konstaterar att internet inte är en skattefri zon, utan sådana verksamheter ska behandlas på samma sätt som övriga verksamheter.

Grov ekonomisk brottslighet

Här ligger fokus framförallt på att motverka organiserat svartarbete, fakturabedrägerier och bedrägerier genom falska kontrolluppgifter – som exempelvis kan ge en fasad som döljer kriminellt leverne. Förhoppningen är att iom införandet av individuella månadsuppgifter istället för årliga kontrolluppgifter kommer man enklare att kunna jämföra personalliggare mot kontrolluppgifter.

Städ, bygg och transportbranschen är särskilt drabbad av grov ekonomisk brottslighet.

Internationellt

Skatteverkets utlandskontroll fortsätter att utreda Panamaläckan som handlar om internationella skatteupplägg. Skatteverket har nu avtal för utbyte av information med ungefär 180 länder och under 2017 ökar det automatiska informationsutbytet i stor omfattning.


5 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin