Nyheter i årets privatdeklarationSammanfattningsvis har vi inte så många nyheter att se fram emot under 2016 som påverkar årets deklaration. De större nyheterna behandlar uppräkningen av skiktgränser under inkomstår 2017 som innebär att ca 40 000 fler personer måste betala statlig inkomstskatt. Beloppsgränsen för resor till och från arbete har höjts till 11 000 kr i år. Vidare har ett antal golv för statslåneräntan införts och skattekontot är inte längre ett sparkonto.

Har du koll på årets deklarationsnyheter?

 • Skattereduktion för gåvor är slopat. Tidigare har fysiska personer under vissa förutsättningar kunnat få en skattereduktion för gåvor till allmännyttiga ideella föreningar, nu är både reduktionen och rutan på deklarationen borta.

 • Det fasta avdragsbeloppet för privata pensionsförsäkringar är slopat. Personer som saknar pensionsrätt i sin anställning kan dock fortfarande göra allmänt avdrag för eget pensionssparande med högst 35% av sin inkomst från denna anställning. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får göra avdrag för pensionssparande med högst 35% av inkomsten, dock maximalt 10 prisbasbelopp.

 • Avdraget för förvaltningsavgifter slopades 2016. Tidigare har du kunnat göra avdrag med upp till 1 000 kr för t ex bankfack, det går alltså inte längre.

 • Investeraravdraget har EU-anpassats och avdraget får endast göras av oberoende förvärvare.

 • För den som sålt sin fastighet gäller slopat tak och ändrad beräkning för uppskovsbelopp från 21 juni 2016. Om försäljningen har skett före 1 januari 2017 krävs en begäran till Skatteverket om att få tillämpa de nya bestämmelserna.

 • NE har fått en ny kryssruta för passiv verksamhet.

 • K12 är omgjord då lättnadsbeloppet är borttaget.

 • ROT och RUT redovisas var för sig på inkomstdeklarationen till följd av att beloppsgränserna förändrats.

 • På ISK och kapitalförsäkring ska schablonavkastningen lägst beräknas till 1,25% av kapitalunderlaget.

 • I övrigt trappades jobbskatteavdraget av vid höga arbetsinkomster från 50 000 kr per månad. Tjänar du runt 123 000 kr per månad får du inget jobbskatteavdrag alls.

 • För pensionärer gäller en höjning av det förhöjda grundavdraget och det ger vid en pension på 120 000 kr per år drygt 3 000 kr i skattesänkning. Det förhöjda grundavdraget förstärktes också något för pensionärer med inkomster upp till ca 240 000 kr/år.

Några tips

 • Om du skaffar en digital brevlåda kan du få tillbaka på skatten redan till påsk! De digitala brevlådorna som avses är Min myndighetspost, Kivra eller Digimail.

 • Om du väljer att begära uppskov med hela din vinst vid bostadsförsäljning bör du räkna på hur mycket det kommer kosta per år, du ska fortfarande beskattas för en schablonränta.

 • Om du sålt din bostad och fått ROT-avdrag för någon åtgärd ska den del som du fått avdrag för inte minska vinsten.


4 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
 • Facebook
 • Linkedin