• Magnus

Dags för sommarjobb – vad gäller då för dig som arbetsgivare?De vanligaste frågor som vi som konsulter får angående sommarjobbare är om det är några speciella regler som gäller vid anställning av exempelvis skolungdomar vid skollov samt vilka åldersgränser det finns och när/om man måste dra skatt och betala ut semesterersättning?

Åldersgränser

Grundregeln säger att barn och ungdomar som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Det finns vissa undantag för ex lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor.

Ungdomar i åldern 13–14 år får under skollovet arbeta högst 7 timmar/dag och högst 35 timmar/ vecka. Arbetet får inte börja före kl 06.00 och inte sluta senare än kl 20.00. Arbetet ska vara enkelt och ofarligt och föräldrarna ska ha gett sitt tillstånd till arbetet. Samma regler gäller för ungdomar som har fyllt 15 år, men dessa får arbeta högst 8 timmar/dag och 40 timmar/vecka.

Ungdomar i åldern 16–17 år som har gått ut grundskolan får under skollovet arbeta högst 8 timmar/dag och högst 40 timmar/vecka. Dessa ungdomar ska vara lediga mellan kl 22.00 och kl 06.00 eller mellan kl 23.00 och kl 07.00. De ska ha ledigt minst 12 timmar per dygn och en sammanhängande ledighet (veckovila) på minst 36 timmar per vecka. Veckovilan ska om möjligt omfatta två hela dagar och vara förlagd till veckoslut.

Semesterersättning

Om anställningen är tänkt att pågå högst tre månader kan du avtala om att den anställde inte ska ha rätt till någon semesterledighet. Hen har dock rätt till semesterersättning (normalt 12% av lönen) som ska specificeras separat på lönebeskeden.

Förmåner

Tänk på att personalvårdsförmåner måste erbjudas hela personalen för att de ska vara skattefria. Även sommarjobbare ska alltså erbjudas de personalvårdsförmåner som företaget tillhandahåller, t ex fri motion, fika och kontorsmassage.

Sjuklön

Även sommarjobbande ungdomar har rätt till sjuklön vid sjukdom. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad har den anställde dock rätt till sjuklön först efter det att hen har tillträtt anställningen och därefter har varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Om den anställde insjuknar under de första 14 dagarna av anställningen har denne alltså inte rätt att få sjuklön förrän den 15:e dagen (den första dagen i sjuklöneperioden är dock karensdag) efter den första anställningsdagen.

Skatt och jämkning

Om sommarjobbaren kommer att tjäna sammanlagt 18 951 kr eller mer under 2017 och inte ansöker om jämkning ska arbetsgivaren dra preliminärskatt enligt skattetabell. Beloppen i skattetabellerna bygger dock på att man har lön under hela året.

För att sommarjobbaren ska slippa betala för mycket preliminärskatt kan hen ansöka om jämkning hos Skatteverket (SKV 4301). Jämkningsbeskedet ska lämnas till arbetsgivaren.

Observera att den anställde även ska betala allmän pensionsavgift med 7% om den årliga inkomsten överstiger 18 950 kr. En lönehöjning med en krona från 18 950 kr till 18 951 kr innebär (efter avrundning) därmed en skattehöjning på 7% x 18 900 = 1 300 kr!

Den som kommer att tjäna mindre än 18 951 kr under 2017 behöver inte lämna ansökan om jämkning till Skatteverket. Det räcker med att fylla i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” (SKV 434) och lämna den till arbetsgivaren. Förutsättningen för att arbetsgivaren inte ska behöva dra någon skatt är att sommarjobbaren kommer att vara bosatt i Sverige under hela 2017.

Arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter

Trots att du inte behöver göra något skatteavdrag ska du ändå betala arbetsgivaravgifter om lönen blir minst 1 000 kr under kalenderåret. Du ska även skicka en kontrolluppgift för alla som fått minst 100 kr i lön.


31 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin