• Magnus

Dyrare med tjänstebil?


Bonus-malus-system


Regeringens förslag går i korthet ut på ett bonus-malus-system för nya lätta fordon vilket innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. Detta är ett förslag i en promemoria från regeringen som föreslås börja gälla från och med 1 juli 2018.

Förmånsbil

Till följd av förslaget vill regeringen också förändra beräkningen av bilförmånsvärdet samt att trängselskatt och väg- bro- och färjeavgifter inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet. Dessa ändringar föreslås träda i kraft redan 1 januari 2018 enligt en promemoria från regeringen.

Vad innebär förslagen?

Förslaget kommer att innebära stora förändringar för bilförmånsvärdena. Fordonsskatteförändringen medför att förmånsvärdet ökar med ca 1 000 kr netto per månad på vissa populära modeller.

Vidare kommer den ändrade hanteringen av trängselskatt som kommer att innebära rejält ökade kostnader för de som kör mycket i bl a Göteborg. Resa till och från jobbet i Göteborg under de dyraste perioderna innebär ca 1 200 kr/månad i trängselskatt. Om arbetsgivaren ska betala detta, så blir det alltså skatt på värdet som också ligger till grund för arbetsgivaravgifter. Det blir också viktigt att särskilja hur mycket trängselskatt som hör till privatkörning respektive tjänstekörning, vilket i sig kan leda till ökade kostnader.


4 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin