• Magnus

Nya regler gällande lönekartläggningEnligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare från och med den 1 januari 2017 årligen genomföra en lönekartläggning. I en lönekartläggning ska arbetsgivaren kartlägga och jämföra löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Syftet är att upptäcka, åtgärda samt förebygga löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument.

Är du arbetsgivare med minst 10 anställda har du även en dokumentationsskyldighet

för lönekartläggningen samt eventuella planerade åtgärder. För arbetsgivare som har minst 25 anställda ska det finnas en årlig dokumentation över hela det arbete och de åtgärder som planeras kring likabehandling och lönekartläggning.

Läs mer på diskrimineringsombudsmannen hemsida

Har du frågor angående lönekartläggningen?

Om du har några funderingar eller behöver hjälp angående kartläggningen, vänligen kontakta Kristina Blom, lön- och personalekonom, kristina@trestadkonsult.se, 0522 - 65 75 33.


4 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin