Detta granskar Skatteverket extra 2018

Uppdaterad: 21 feb 2019Skatteverket granskar varje år ett antal branscher och områden lite extra med avsikt att minska risken för fel och fusk.

Granskning av personalliggare i nya branscher

Idag omfattar reglerna om personalliggare restaurang-, frisör-, tvätteri-, och byggverksamhet. Enligt regeringens förslag kommer kravet på personalliggare även från och med 1 juli 2018 gälla för fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, samt livsmedels- och tobaksgrossister. Skatteverket planerar därför att börja med granskning av dessa nya branscher under hösten 2018 för att kontrollera att lagstiftningen följs och att svartarbete inte förekommer. Kontrollen kan genomföras genom att Skatteverket besöker arbetsplatser av berörda företag för att se om den personal som är verksam återspeglas i personalliggaren. Samtidigt införs även krav på månadsvis rapportering till Skatteverket av löner och skatter på de som jobbar i företaget.

Internationell kontroll

Mot bakgrund av flertal läckor av uppgifter om skatteundandragande, bland annat Paradisläckan, fortsätter Skatteverket sin granskning av privatpersoner och företag vid internationella förhållanden. De nu pågående utredningarna är framförallt riktade mot stora företags internationella skatteupplägg. Skatteverkets mål är att hitta det avsiktliga och avancerade skattefusket. Satsningen görs på ett ökat myndighetssamarbete och samarbete med andra länder för att öka informationsutbyte och metodutveckling.

Digital ekonomi och internet

Skatteverket fortsätter att satsa på kontroll inom den digitala ekonomin för att motverka oredovisade inkomster. Kontrollen riktas framförallt mot handel med kryptovalutor, e-handel och spelvinster samt andra företeelser på de dolda delarna av internet.

Folkbokföringen

Kontroll inom folkbokföringen kommer att öka för att motverka fusk med bidrag och andra delar av välfärdssystemet. Enligt Skatteverket kommer kontrollen att förstärkas i ett tidigare skede för att från början undvika inregistrering av felaktiga uppgifter. Skatteverkets satsningar mot folkbokföringen kan vidare innebära skärpt kontroll av pass, anställningsintyg och annan dokumentation vid registrering. Kontrollen riktas också mot bosättning, vilken är en viktig faktor för olika förmåner och rättigheter. Satsningar görs vidare på ett bättre system för att hitta fel, och bland annat bättre samarbete med andra myndigheter.

Grov ekonomisk brottslighet

Arbetet går ihop med kontroller av svartarbete och av felaktiga folkbokföringsuppgifter. Skatteverket fortsätter vidare sitt arbete mot fakturabedrägerier, falska kontrolluppgifter och finansiering av annan grov brottslighet.


Senaste inlägg

Visa alla

Höstbudgeten 2019

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin