• Magnus

Skattetillägg vid frivillig rättelse

Uppdaterad: 21 feb 2019För att minska skattefusk och skatteundandragande har riksdagen beslutat att justera reglerna om att skattetillägg inte får tas ut om den enskilde på eget initiativ har rättat uppgiften. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2018 och ska tillämpas på rättelser som görs efter ikraftträdandet.

Rättelse på eget initiativ

Den som lämnat fel uppgifter i sin deklaration kan på eget initiativ rätta felen i efterhand och då slippa skattetillägg. Det normala är att en självrättelse kan göras upp till sex år bakåt i tiden.

Det räknas även som en självrättelse om någon rättar en oriktig uppgift till följd av att Skatteverket har offentliggjort att en generell kontroll (av bransch eller företeelse) kommer att ske. Tanken är att det ska finnas en möjlighet att rätta inlämnade uppgifter så länge det finns anledning att tro att den oriktiga uppgiften ännu inte är upptäckt.

En självrättelse anses det vara så länge Skatteverket inte har upptäckt att du har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Däremot om Skatteverket har ställt en fråga till den enskilde, som har samband med den oriktiga eller ofullständiga uppgiften, är det för sent att komma in med en rättelse och det kan då bli skattetillägg. Detsamma gäller om Skatteverket har beslutat om en revision.

Skärpta regler

För att minska skattefusk och skatteundandragande har riksdagen beslutat att justera bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut om den enskilde på eget initiativ har rättat uppgiften. Enligt de nya reglerna ska en rättelse inte anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att de kommer att genomföra en generell kontroll och

  • om rättelsen från den enskilde har en koppling till den generella kontrollen och

  • om rättelsen sker först två månader från utgången av den månad som Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Rättelse inom två månader – inget skattetillägg

Tidsfristen på två månader innebär alltså att den enskilde har två månader på sig, från det att Skatteverket informerat om en generell kontroll, att göra en rättelse utan att drabbas av skattetillägg. Vid rättelser efter tidsfristen får dock skattetillägg tas ut.

Enligt riksdagen bör information om generella kontroller offentliggöras på Skatteverkets hemsida.


26 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Höstbudgeten 2019

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin