Fastslaget: Uthyrning av sjukvårdspersonal är momspliktigtHögsta förvaltningsdomstolen fastslår Skatterättsnämndens förhandsbesked om att uthyrning av läkare inte omfattas av undantaget från momsplikt avseende sjukvård vilket direkt kommer att få stor påverkan på sjukvårdsbranschen, men på sikt kanske även på andra branscher.

Uthyrning av sjukvårdspersonal kan enligt domen aldrig utgöra sjukvård oavsett vem som är säljare eller köpare, då en uthyrningstjänst i sig inte kan utgöra sjukvård. HFD säger dock att uthyrning av vårdpersonal skulle kunna utgöra nära knuten sjukvård mot bakgrund av vad EU-domstolen uttalat i praxis vad gäller undantaget för undervisning. Detta förutsätter dock att den som hyr ut personalen är en sådan vårdinrättning som anges i undantagsbestämmelsen.

HFD fastställer slutligen att en personaluthyrningstjänst inte utgör momsundantagen sjukvård och att det saknar betydelse att de åtgärder som den uthyrda personalen vidtar hos köparen i sig utgör sjukvård.


2 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin