• Magnus

Sänkt bolagsskatt



Regeringens förslag om om att sänka bolagsskatten och expansionsfondsskatten från dagens 22 % till 20,6 % har alltså godkänts av riksdagen. Sänkningen sker i två steg. För beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 %. Därefter sänks den till 20,6 %.

För att finasiera dessa sänkningar medför förslaget begränsningar för ränteavdragen i företagen. Regeringen vill härigenom motverka företagens möjligheter att använda så kallade räntesnurror, aggressiv skatteplanering, för att exempelvis kunna föra ut obeskattade vinster från Sverige genom ränteavdrag.

Begränsningen sker enligt EBITDA-regeln som innebär att avdragen baseras på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent, och företag får dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor.

I och med de nya reglerna införs också avdragsförbud för ränteutgifter i vissa situationer. Det gäller till exempel när företagen utnyttjar olikheter i andra länders skatteregler på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett. Förändringen bygger på tvingande EU-regler och syftar till att minska skatteflykten skriver riksdagen på sin webbsida.

Riksdagen har också fattat beslut om att ändra reglerna som rör värdeminskningsavdrag för hyreshus. Utöver ordinarie avdrag för värdeminskning får tolv procent av byggnadens anskaffningsvärde dras av. Detta inom en sexårsperiod från att hyreshuset byggts klart. Förhoppningen är att det ska stimulera byggandet av hyreshus.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.


1 visning

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin