• Magnus

Nya branscher och regler för personalliggare

Uppdaterad: 21 feb 2019Den 1 juli införs krav på personalliggare för företag i tre nya branscher: fordonsservice, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister. Reglerna för personalliggare ändras samtidigt för vilka personer som ska noteras i personalliggaren.

Från den 1 juli ska näringsidkare eller företagsledare samt deras respektive familjemedlemmar noteras i personalliggaren om och när dessa är verksamma. Kravet gäller dock bara om det även finns annan personal i verksamheten än näringsidkaren eller företagsledaren och deras respektive make/maka och barn.

Skatteverkets ena ställningstagande handlar om när en person anses vara verksam och ska noteras i personalliggaren. Är en arbetsinsats obetydlig för verksamhetens arbetskraftsbehov bedöms personen inte vara verksam. Hänsyn tas också till andra omständigheter som exempelvis befogenheter i arbetet.

Det andra ställningstagandet gäller hur dokumentation ska ske om en verksamhet bedrivs i nära anslutning till bostaden, i flera verksamhetslokaler eller i huvudsak ute i fält. Avsikten är att förenkla förandet av personalliggare i sådana fall. Normala pauser under ett arbetspass eller kortare avvikelser från den ordinarie verksamhetslokalen innebär inte att personen behöver skrivas ut ur personalliggaren.

Reglerna ändras också för blandad verksamhet, som innebär att det bedrivs både verksamhet med krav på personalliggare och verksamhet utan sådant krav i samma verksamhetslokal. Vid blandad verksamhet ska samtliga verksamma personer i lokalen noteras i personalliggaren. Skatteverket avser att komma med ett ytterligare ställningstagande om blandad verksamhet.

Mer information finns på skatteverkets informationssida.


Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Det kan vara svårt för både försäkringsgivare och arbetsgivare att fastställa hur stor andel av försäkringspremien som är skattepliktig respektive skattefri. Därför har Skatteverket slagit fast att en

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin