Så påverkas du av de höjda prisbasbeloppen2019 beräknas prisbasbeloppet bli 46 500 kr, vilket är en höjning med 1 000 kronor jämfört med 2018. Beloppet är ett så kallat referensbelopp som ligger till grund för bl a sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, och styrs av inflationen (förändringar i det allmänna prisläget).

Det ökade prisbasbeloppet medför i sig höjda grundavdrag, höjda jobbskatteavdrag och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt som sammanfattningsvis ger mer i plånboken nästa år.

Det högre prisbasbeloppet 2019 innebär följande:

  • Garantipensionen höjs med 230 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2018.

  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något.

  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 22 kronor per dag.

  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs. Det innebär i sin tur sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Hur mycket beror på inkomsten.

  • Skiktgränserna för statlig inkomsskatt höjs. Det innebär lägre skatt för dig som har en inkomst över brytpunkten.

  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 69 kronor per år.


1 visning

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin