• Magnus

Har du tagit ut rätt lön under 2018?

Uppdaterad: 21 mar 2019Detta är frågan som du som delägare i ett fåmansföretag bör har ställt dig eller fått ställt till dig av din revisor eller redovisningskonsult.

Varför är det då nu så viktigt att kontrollera att man som delägare har tagit ut en viss lön under inkomståret? Det är nämligen så att om du är aktiv och arbetar i ett onoterat företag som du äger aktier i gäller i normalfallet särskilda skatteregler, de så kallade 3:12-reglerna, för den utdelning som du får från bolaget. Förenklat innebär dessa regler att utdelning upp till ett så kallat gränsbelopp beskattas som kapital med 20 procent och utdelning över gränsbeloppet beskattas som löneinkomst där skatten kan bli upp emot 60 procent beroende på var man bor och vilken lön man har.

Gränsbeloppet beräknas enligt två metoder, förenklingsregeln eller huvudregeln. Om man som delägare beräknar sitt gränsbelopp enligt huvudregeln är det möjligt att tillgodoräkna sig en del av de kontant utbetalda bruttolönerna som bolaget och dess dotterbolag betalat ut under 2018, det så kallade lönebaserade utrymmet. Notera att det lönebaserade utrymmet inte kan vara större än ett belopp som motsvarar 50 gånger delägarens egen, eller närståendes, lön. För att få beräkna sitt gränsbelopp enligt huvudregeln måste dock delägaren, eller närstående, uppfylla ett löneuttagskrav. För inkomstår 2018 uppgår löneuttagskravet till 375 000 kronor plus fem procent av de totala lönerna inom koncernen, dock maximalt 600 000 kronor.

Om du vill ha hjälp med att kontrollera att du uppfyller löneuttagskravet är du varmt välkommen att kontakta oss.


8 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

Nu kan du se dina inkomstuppgifter månadsvis

Du som är anställd kan nu löpande följa vad din arbetsgivare har redovisat för lön till Skatteverket varje månad. Det gäller även dig som får pension och annan ersättning, till exempel sjukersättning

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin