Förenklade regler för vab efter årsskiftet


Alla har vi förmodligen någon gång glömt att anmäla vab första dagen man varit hemma, något som lagen tidigare krävt. Men from den 1 januari 2019 träder en lagändring i kraft som avskaffar anmälningsplikten vid vård av barn för att på så sätt göra det enklare att vabba. Idag behöver man som sagt först anmäla vab den första dagen, och ansöka om ersättning i efterhand. Efter årsskiftet behöver endast en ansökan i efterhand göras för att ersättning ska betalas ut.

Utöver att göra det enklare för föräldrar stärker även Försäkringskassan upp kontrollerna av vab. I första hand görs kontroller innan pengar betalas ut, för att se till att fler ansökningar blir rätt från början. Nytt från årsskiftet är också att ansökan om vab ska ha inkommit inte senare än 90 dagar efter första vab-dagen, vilket ska underlätta handläggningen


11 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

Nu kan du se dina inkomstuppgifter månadsvis

Du som är anställd kan nu löpande följa vad din arbetsgivare har redovisat för lön till Skatteverket varje månad. Det gäller även dig som får pension och annan ersättning, till exempel sjukersättning

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin