• Magnus

Skattereformer under 2019

Uppdaterad: 21 feb 2019I och med att riksdagen klubbade igenom M och KDs budgetförslag så måste övergångsregeringen och initialt kommande regering genomföra den ekonomiska politik som budgeten står för.

Jobbskatteavdrag

Ytterligare ett jobbskatteavdrag införs 1 januari 2019, vilket innebär att alla som arbetar får en skattesänkning på upp till ca 2 500 kr per år, ca 210 kr i månaden.

Höjd brytpunkt

Den nedre skiktgränsen för beskattningsåret 2019 höjs till 490 700 kr, vilket innebär att brytpunkten för statlig skatt höjs till 504 400 kr, dvs vid en månadslön på ca 42 000 kr. Utan höjning skulle den nedre brytpunkten ha blivit 487 600 kr, dvs vid en månadslön på ca 40 600 kr.

Förstärkt grundavdrag för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjs 1 januari 2019. Den beslutade höjningen innebär att alla pensionärer får sänkt skatt.

Kommande förslag

Utöver de lagändringar som riksdagen nu beslutade att genomföra, innehåller M och KD:s budget även flera förslag om ändringar som kan komma att genomföras under 2019. Riksdagen beslutade att ställa sig bakom att regeringen återkommer med förslag.

Några av förslagen är:

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Den särskilda löneskatten på 6,15% som sedan 2016 betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år föreslås slopad, vilket innebär att arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna för pensionärer blir 10,21%. Slopandet föreslås gälla från och med 1 juli 2019.

Generationsskiften i fåmansföretag

Generationsskiften i verksamhetsbolag föreslås underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs 1 juli 2019. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag till en närstående utan att karensbolaget smittas av den närståendes aktivitet i verksamhetsföretaget. Överlåtelse till make ska dock inte omfattas av undantaget.

Utomståenderegeln ska inte vara tillämplig på närstående som omfattas av den nya undantagsregeln.

Avskaffad flygskatt

Den flygskatt som infördes i april 2018 föreslås slopad 1 juli 2019.

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter föreslås avskaffad 1 april 2019.

Växa-stödet för enskilda näringsidkare avskaffas

M och KD föreslår att växa-stödet slopas för enskilda näringsidkare som anställer sin första arbetstagare. Enligt M och KD är enskild firma inte en lämplig företagsform för anställningar eftersom man har ett obegränsat personligt ansvar för alla företagets åtaganden. Det finns inget förslag om att slopa växa-stödet för aktiebolag och handelsbolag. Ändringen föreslås gälla från och med 1 juli 2019.

Utökat RUT-avdrag

RUT-avdraget föreslås höjt till 50 000 kr per år från och med 1 juli 2019. Fler tjänster bör också omfattas av avdraget, t ex:

  • tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro

  • tvätt av kläder

  • flytt av bohag inom samma bostad

  • hämtning av trädgårdsavfall

  • plantering av växter i trädgården.

Skattereduktionen för gåvor återinförs

M och KD föreslår att skattereduktionen för gåvor återinförs 1 juli 2019.

Inträdesjobb

I budgetförslaget nämns Alliansens vilja att införa inträdesjobb, dvs jobb med en lönenivå på 70% av ingångslönen i kollektivavtal. Denna lönenivå ska få gälla under max tre år för att därefter övergå till 100% lön. Arbetsgivaren ska inte behöva betala några arbetsgivaravgifter för inträdesjobben. De ska dessutom kunna kombineras med nystartsjobb. Någon tidsram för införandet av inträdesjobb nämns inte.


Senaste inlägg

Visa alla

Höstbudgeten 2019

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin