Att tänka på i Corona-tider

Uppdaterad: mar 27

Med anledning av det rådande läget med utbrottet av Corona/Covid-19 vill vi påminna om de åtgärder som regeringen föreslagit för att underlätta för företagare. Vi bistår naturligtvis i möjligaste mån med våra tjänster för att ge er råd om vilka möjligheter ni har att ta del av dessa och andra åtgärder som kan underlätta er verksamhet den närmsta tiden.


Åtgärder som tillfälligt kan underlätta driften av er verksamhet kan vara:


Egna åtgärder i verksamheten

  • Gör en plan för för den närmsta framtiden. Hur påverkar Coronaviruset ditt företag? Vad kan göras för att öka intäkterna och minska kostnaderna? Vilka ekonomiska effekter får viruset på kort respektive lång sikt?

  • Se över företagets likviditet. Kan jag påverka amorteringar, sänka inbetalningen av preliminär skatt, se över kontrakt mm.

Ta del av regeringens åtgärdspaket

  • Anstånd med skatteinbetalning, ansökan kan göras redan idag, mer fördelaktiga regler gäller från den 7 april

  • Ansökan om korttidspermittering

  • ALMIs lånefond har utökats med 3 miljarder för att förbättra möjligheten till kreditgivning

Vi vill understryka att flera av de hittills föreslagna åtgärderna från statens sida i första hand syftar till att förstärka företagens likviditet i form av lån, vilket innebär att man behöver ha en plan för hur de i framtiden ska kunna betalas tillbaka. Tänk här även på att räntan är satt till 6,6 % per år.


Bokföringslagen och aktiebolagslagen är orörda och gäller som tidigare, vilket bl.a innebär att man i en obeståndssituation riskerar att bli personligt ansvarig för bolagets skatteskulder.


Läs gärna mer på vår infosida om Corona.

9 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin