Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Det kan vara svårt för både försäkringsgivare och arbetsgivare att fastställa hur stor andel av försäkringspremien som är skattepliktig respektive skattefri.


Därför har Skatteverket slagit fast att en skattepliktig förmån av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser schablonmässigt kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien.


Detta skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Senaste inlägg

Visa alla

Höstbudgeten 2019

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin