• Magnus

Bilda aktiebolag för 25 000 kr

Med utgångspunkt i att Sverige inte ska avvika allt för mycket mot omvärlden gällande möjligheten att bilda sitt egna aktiebolag har nu regeringen lämnat det färdiga förslaget för sänkning av det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr, med ikraftträdande den 1 januari 2020.


Skydd för externa parter

Om du driver enskild näringsverksamhet så har du ett personligt betalningsansvar i egenskap av att du driver din verksamhet som dig själv. Det har du inte om du driver ett aktiebolag, istället finns det ett aktiekapital som ska garantera att det alltid finns tillgångar som minst svarar mot bolagets förpliktelser. Detta som ett skydd för bolagets borgenärer.


Förslaget framhåller att ett minimikrav på aktiekapital är en viktig del i den svenska aktiebolagsrätten där ett borgenärsskydd verkar som en spärr mot oseriöst och ogenomtänkt företagande, även om betydelsen minskat i takt med att miniminivån har sänkts. Regeringen föreslår därför att vi även i fortsättningen ska ha ett visst lägsta aktiekapital, men att det kravet bör sänkas till 25 000 kr.

16 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin