• Magnus

Förändringar i reglerna kring korttidspermittering och anståndsräntan

Regeringen presenterade igår, den 14 april, ytterligare åtgärder för att stötta svenska företag. Bland annat föreslås generösare regler kring korttidsarbete samt sänkt ränta på anstånd med inbetalning av skatt.


Generösare regler kring korttidspermittering

Enligt förslaget utökas möjligheten för korttidspermittering så att förkortning av arbetstiden, utöver tidigare beslutade 20/40/60, nu kan ske med 80 procent (den anställde arbetar 20 procent) samtidigt som den anställde behåller 88 procent av sin lön. Det förstärkta regelverket kring korttidsarbete gäller under maj, juni och juli 2020.


Detta innebär att, i kombination med de sänkta arbetsgivaravgifterna, kommer staten bära upp till 86 procent av arbetskraftskostnaderna under maj och juni.


Vidare tillförs resurser för att genomföra ytterligare kontroller för att förhindra fusk inom ramen för stöd för korttidsarbete. Bland annat ska kontroller genomföras för att säkerställa att de anställda faktiskt inte arbetar mer än vad som överenskommits med arbetsgivaren, exempelvis genom kontroll av personalliggare.


Förslaget kring det förstärkta stödet träder i kraft under maj men gäller retroaktivt från 1 maj.


Sänkt ränta på anstånd

Utöver de utvidgade reglerna kring korttidsarbete meddelade finansministern att man i finansutskottet kommit överens om sänkt ränta på anstånd med betalning av skatt.


Den 16 mars presenterades det ursprungliga förslaget att företag kan ansöka om anstånd med tre månaders inbetalning av preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter respektive moms. Anståndet gäller maximalt tolv månader och skulle medges om inte särskilda skäl talade emot det.


De företag som beviljades anstånd skulle betala en ränta om 1,25 procent plus en anståndsavgift om 0,3 procent per påbörjad kalendermånad. Eftersom räntan inte är skattemässigt avdragsgill innebar detta i praktiken en räntekostnad om 6,6 procent vid fullt utnyttjande av anstånd vilket många företag och även Riksdagens finansutskott ansåg vara för hög.


Enligt uppgift har därför riksdagspartierna träffat en överenskommelse om sänkning av kostnaden för anstånd. Den totala kostnaden för anstånd kommer enligt överenskommelsen mer än halveras till cirka 3,1 procent.


Reglerna trädde i kraft den 30 mars 2020 men tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

8 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin