Höstbudgeten 2019

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Sammanfattningsvis synes budgeten vara en kompromiss mellan de partier som ingick i januariöverenskommelsen. Någon stor skattereform aviseras inte, men summerat så bedöms förslagen minska skatteintäkterna med ca 13 miljarder 2020.Förslagen i budgeten består i huvudsak av:


Värnskatten slopas 1 januari 2020. Kostnaden på drygt 6 mdr tas över budgeten i detta skede. Regeringens bedömning är att ”den långsiktiga självfinansieringsgraden mest sannolikt är i närheten av 100 procent.”


Sänkt inkomstskatt för personer över 65 år. Gäller för inkomster mellan 17 000 och 115 000 kronor per månad. Sänkningen sker genom ett förhöjt grundavdrag. Kostnad, 4,3 mdr.


Sänkta arbetsgivaravgifter för personer som saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa och nyanlända med uppehållstillstånd. Arbetsgivare betalar endast 10,21 procent från 1 juli 2020. Nedsättningen ska gälla under de 24 första månaderna av anställningen. Detaljer kommer under våren 2020. Kostnad, 2,2 mdr.


Sänkt inkomstskatt 2020 med 1 650 kr per år för personer som bor i stödområden A och B1, främst i Norrland och nordvästra Svealand.


Någon översyn av 3:12-reglerna nämns inte. Företagare bör dock ha beredskap för förändringar av dessa regler då en sådan aviserats i januariöverenskommelsen.


Taket för uppskov med kapitalvinstskatt på bostadsförsäljningar höjs till 3 mkr 1 juli 2020.


3,48 mdr budgeteras för en grön skatteväxling 2021. Detta är en del i den skatteväxling på 15 mdr som aviserades i januariöverenskommelsen mellan höjda miljöskatter och sänkt skatt på arbete. Vilka skatter som kommer att sänkas presenteras under 2020.


Skatter på avfallsförbränning och plastkassar införs. Den senare införs sannolikt 1 maj 2020 och beräknas ge 2,8 miljarder per år.


Förstärkt FoU-avdrag. Regeringen återkommer med detaljer under hösten. Skattesänkningen uppgår till 670 mkr och införs 1 april 2020.


Justerad skatt på drivmedel. Bilden av hur priserna vid pump påverkas är mycket komplex genom olika skatter och olika inblandningar i bränslet.


Reklamskatt. Sänkt skattesats och höjd gräns för redovisningsskyldighet till 100 000 kronor. Gäller från 1 januari 2020.


Krav på elektronisk betalning för rut- och rotarbeten införs 1 januari 2020.


Vidare aviseras att en skatt på finanssektorn bör införas 2022. Några detaljer lämnas inte.

För att kunna hantera vissa av förslagen ovan får Skatteverket ett ökat anslag på 152 miljoner för 2020 och därefter 60 mkr löpande. Samtidigt anges att verket ska fokusera på att förenkla regelverk och förebygga fel.


I budgeten nämns även att regeringen senare under hösten 2019 kommer att återkomma till riksdagen med ett förslag om utflyttningsbeskattning och anstånd som bör träda i kraft 1 januari 2020.Mer information om budgeten finns att läsa på regeringskansliets hemsida.


11 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Det kan vara svårt för både försäkringsgivare och arbetsgivare att fastställa hur stor andel av försäkringspremien som är skattepliktig respektive skattefri. Därför har Skatteverket slagit fast att en

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin