Möjlighet att ändra sin momsredovisning pga Corona

Skatteverket har meddelat att företag kan ha möjlighet att ändra sin momsredovisning på grund av coronakrisen. Det innebär att företag kan ändra redovisningsmetod eller redovisningsperiod för att tillfälligt stärka sin likviditet.


Redovisningsmetoder

Det finns två redovisningsmetoder för momsredovisning, faktureringsmetoden (som de flesta företag använder) och bokslutsmetoden. För att få redovisa moms enligt bokslutsmetoden ska årsomsättningen uppgå till högst tre miljoner kronor.


För att byta till bokslutsmetoden krävs att det föreligger särskilda skäl. Skatteverket anser att just coronakrisen är en sådan extraordinär omständighet som innebär att ett byte av redovisningsmetod kan godkännas. Det är dock viktigt att momsen vid ett eventuellt byte varken blir dubbelt redovisad eller oredovisad.


Redovisningsperioder

Ett företag kan redovisa moms per månad, kvartal eller år. Huvudregeln för företag (med lägre omsättning än 40 miljoner kronor) är att redovisa momsen per kvartal men det är även möjligt att redovisa per månad. I sådant fall ska redovisningen ske senast den 12:e i andra månaden efter det att transaktionerna har skett. Företag som har en årlig omsättning upp till en miljon kronor ska redovisa momsen årsvis. Då sker momsredovisningen i samband med att inkomstskattedeklarationen lämnas in eller, om det förekommit EU-handel, senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.


Normalt kan en förlängning av redovisningsperiod endast göras om vissa förutsättningar är uppfyllda. Skatteverkets ställningstagande innebär att små och medelstora företag kan ändra redovisningsperiod och därmed senarelägga kommande inbetalningar av moms utan att dessa villkor är uppfyllda. Det är viktigt att se till att företag som byter redovisningsperiod inte får överlappande perioder, vilket skulle kunna leda till att momsen redovisas två gånger eller inte alls.


Möjliga förändringar

  • Företag med uppskattad årsomsättning upp till tre miljoner kronor – överväg att ändra från faktureringsmetod till bokslutsmetod

  • Företag med uppskattad årsomsättning upp till en miljon kronor – överväg att ändra till årsvis redovisning

  • Företag med årsomsättning upp till 40 miljoner kronor som redovisar per månad – överväg att ändra till kvartalsvis redovisning

47 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin