• Magnus

Nu kan du se dina inkomstuppgifter månadsvis

Du som är anställd kan nu löpande följa vad din arbetsgivare har redovisat för lön till Skatteverket varje månad. Det gäller även dig som får pension och annan ersättning, till exempel sjukersättning från Försäkringskassan.


Tidigare har du fått en årlig kontrolluppgift i januari som summerat löner, pensioner och andra ersättningar som betalades ut till dig under det föregående året. I och med nya regler kan du nu se dina inkomstuppgifter månadsvis. Uppgifterna baseras på den redovisning som utbetalaren gjort till Skatteverket och visar även vilka skatteavdrag som är gjorda.


Tjänsten hittar du Mina sidor hos Skatteverket.


Klicka dig sedan vidare till Skatter och deklarationer > Inkomstuppgifter.

16 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Höstbudgeten 2019

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin