Obligatorisk e-fakturering till kommuner, landsting och myndigheter

Från och med den 1 april träder en ny lag ikraft som innebär att alla leverantörer till kommuner, landsting, myndigheter och kommunala bolag ska ställa ut fakturor elektroniskt. Det kommer också att bli obligatoriskt för dessa parter att acceptera och behandla elektroniska fakturor som ställs ut till följd av offentlig upphandling.


All försäljning som sker till följd av offentlig upphandling från den 1 april i år omfattas av kravet på elektronisk fakturering. Om en försäljning är baserad på ett ramavtal gäller kravet på elektronisk fakturering för fakturor som utfärdats till följd av upphandlingar som påbörjats efter den 1 april 2019.


Enligt den nya lagen kan DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, förelägga leverantörer att se till att de fakturor som leverantören sänder är elektroniska på det sätt som anges i lagtexten. Ett sådant föreläggande kan också förenas med vite. Köparen är skyldig att godta elektroniska fakturor men om regelverket inte följs är det leverantören som riskerar ett föreläggande med vite från DIGG.


Som leverantör måste du också säkerställa att du har rätt lösning för att kunna erbjuda elektroniska fakturor.


Kom ihåg att PDF-fakturor inte är samma sak som en elektronisk faktura.


Vill du läsa mer om elektronisk fakturering i den offentliga sektorn är följande länkar en bra källa:

Direktiv 2014/55/EU

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag. Moms på uthyrning av vårdpersonal Från och med 1 juli 2019 komm

Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Det kan vara svårt för både försäkringsgivare och arbetsgivare att fastställa hur stor andel av försäkringspremien som är skattepliktig respektive skattefri. Därför har Skatteverket slagit fast att en

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin