• Magnus

Vilka stödåtgärder pga Corona är fortfarande aktuella?

Åtgärderna har varit många och något utspridda över tiden, så det är inte helt lätt att hålla koll på vilka stöd­åtgärder som fort­farande är aktuella för företagare och anställda. Här får du en samman­fattning av hur det ser ut i dags­läget.


Aktuella stödåtgärder i oktober 2020:

De utökade reglerna för korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars till och med 31 december 2020.


Omställningsstödet förlängs. Stödet ska nu kunna sökas även för maj–juli 2020. Tänk dock på att reglerna kommer att ändras lite jämfört vad som gällde för mars–april.


Ersättning för sjuklönekostnader – för redovisningsperioderna april–juli lämnades ersättning med 100% av sjuklönekostnaderna. För redovisningsperioderna augusti–december 2020 (deklarationsdatumen 12 september – 17 januari) lämnas ersättning för sjuklönekostnader enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.


Karens och sjukpenning för näringsidkare – förlängs fram till 31 december 2020. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagare från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning från Försäkringskassan) på 804 kr per dag för dag 1–14 under sjukperioden.


Karens för anställda – förlängs fram till 31 december 2020. Stödet innebär att anställda som har fått karensavdrag från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning från Försäkringskassan) på 700 kr. Från och med 1 juni 2020 är schablonersättningen 804 kr före skatt.


Slopandet av sjukintyg (första 14 dagarna) för anställda förlängs fram till 31 december 2020.


Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatteavdrag och moms – kan sökas för tre av redovisningsperioderna januari–september 2020. För kvartalsmoms kan anstånd dock beviljas för högst en redovisningsperiod. För helårsmoms kan anstånd beviljas för moms som ska redovisas under perioden 27 december 2020–17 januari 2021.


Skattefri parkering – tillgång till fri parkering på arbetsplatsen är skattefritt under perioden april–december 2020.


Skattefri ”coronagåva” – arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor (ej kontanter) upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd under perioden juni-december 2020.


Förmån av fria taxiresor – för anställda som normalt använder kollektivtrafik för sina arbetsresor värderas fria taxiresor från och med mars 2020 till högst vad en motsvarande resa med kollektivtrafik skulle ha kostat. Detta gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken gäller.

19 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

Nya lagar och regler träder i kraft i sommar

Den 1 juli och den 1 augusti börjar ett antal nya lagar att gälla. Lagändringarna kommer bland annat från vårändringsbudgeten för 2020, och från de extrabudgetar som regeringen lagt med anledning av c

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin