• Magnus

Regeringen presenterar åtgärdsprogram mot skatteflyktRegeringen presenterade idag sin promemoria med 10 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Åtgärderna föreslås bland annat mot bakgrund av att skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för Sverige och andra länder och det drar undan resurser från den gemensamma välfärden.

Regeringen ser följande åtgärder som centrala i det fortsatta arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt:

 1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte

 2. Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare

 3. Inför informationsplikt för skatterådgivare

 4. Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder

 5. Stärk arbetet mot momsbedrägerier

 6. Förstärk skattetilläggets avskräckande effekt

 7. Förstärk Skatteverkets resurser

 8. För upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen

 9. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer

 10. Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete


0 visningar
FAR_Medlem_RGB.png
 • Facebook
 • Linkedin