• Magnus

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga från den 1 juni 2016Från och med den 1 juni 2016, ändras arbetsgivaravgifterna för unga.

Ändringen innebär i korthet att full arbetsgivaravgift ska betalas för anställda som är födda år 1991 eller senare. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den lön och förmåner som betalas ut. Mellan januari och maj 2016 var arbetsgivaravgifterna 25,46 procent för samma grupp.


2 visningar
FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin