• Magnus

Stopplagstiftning införs from 28/10 avseende ”Kattrumporna”Regeringen har överlämnat ett förslag som avser att förhindra vissa skatteförmånliga överlåtelser av fastighet genom gåva till juridisk person, så kallad ”Kattrumpa”. Namnet kommer från ett kvarter som såldes genom denna process för ett antal år sedan.

Förslaget innebär att en fastighet skall anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person mot ersättning som överstiger det skattemässiga värdet vid överlåtelse av näringsfastighet eller omkostnadsbeloppet vid överlåtelse av privatbostadsfastighet.

Läs mer här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-aviserar-kommande-forslag-om-andrade-skatteregler-vid-overlatelse-av-fastigheter-till-juridiska-personer/


0 visningar
FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin