• Magnus

Påminnelse: skatteinbetalning senast 13/2Nu närmar sig sista datum om du behöver göra en extra inbetalning för att täcka den slutliga skatten och därmed slippa betala kostnadsränta. Pengarna ska vara Skatteverket tillhanda senast den 13 februari.

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2016 och räknar med att skillnaden mellan inbetald preliminärskatt och slutlig skatt är större än 30 000 kr kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på det överskjutande beloppet från och med 13 februari 2017.


0 visningar
FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin