• Magnus

Äldre servitut måste förnyas innan utgången av 2018Avtalsservitut som är inskrivna innan den 1 juli 1968 måste förnyas hos Lantmäteriet innan utgången av 2018, annars tas de bort ur fastighetsregistret. Bakgrunden är att Lantmäteriet vill rensa ut gamla servitut som inte längre används i syfte att kunna förenkla vid försäljning av fastigheter, minska kostnaderna vid lantmäteriförrättningarna och få ett mer tillförlitligt fastighetsregister.

Kravet på förnyelse gäller inskrivningar av nyttjanderätt, avkomsträtt och för avtalsservitut, det vill säga servitut som avtalas mellan berörda fastigheters ägare och som blir officiellt genom att det skrivs in i fastighetsregistret. Förnyelsekravet gäller däremot inte för tomträtter, vattenkraft eller för officialservitut, det vill säga servitut som bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret av lantmäterimyndigheten.

Att inskrivningen tas bort ur fastighetsregistret innebär inte att själva rättigheten automatiskt upphör att gälla, däremot innebär det att inskrivningen inte längre skulle gälla mot en senare ägare av fastigheten som belastas av servitutet.

Förnyelse av en berörd inskrivning som fastighetsägare önskar ha kvar i fastighetsregistret är kostnadsfri och ska anmälas till Lantmäteriet innan utgången av 2018.


8 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar och regler träder i kraft i sommar

Den 1 juli och den 1 augusti börjar ett antal nya lagar att gälla. Lagändringarna kommer bland annat från vårändringsbudgeten för 2020, och från de extrabudgetar som regeringen lagt med anledning av c

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin