• Magnus

Skatteverket varnar för andrahandsinloggning med BankID

Uppdaterad: 21 feb 2019Skatteverket varnar för att logga in mot Skatteverkets hemsida på andra sätt, exempelvis via privata företags webbplatser. En sådan okontrollerad andrahandsinloggning innebär att du ger en öppen fullmakt till den privata aktören. All information om dig blir åtkomlig för den du släpper in.

Det har nyligen upptäckts att företag försökt skapa inloggning till Skatteverkets e-tjänster för att verifiera personuppgifter hos sina egna användare. Kunder har uppmanats att godkänna företagets inloggning mot Skatteverket med sitt BankID. Den som med sitt BankID släpper in ett företag ger samtidigt fullmakt för åtkomst till all information om sig själv och alla e-tjänster.

Logga alltså inte in mot Skatteverket på något annat sätt än personligen med e-legitimation via Skatteverket.se.

Skatteverkets pressmeddelande.


5 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar och regler träder i kraft i sommar

Den 1 juli och den 1 augusti börjar ett antal nya lagar att gälla. Lagändringarna kommer bland annat från vårändringsbudgeten för 2020, och från de extrabudgetar som regeringen lagt med anledning av c

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin