• Magnus

Så påverkas du av de höjda prisbasbeloppen2019 beräknas prisbasbeloppet bli 46 500 kr, vilket är en höjning med 1 000 kronor jämfört med 2018. Beloppet är ett så kallat referensbelopp som ligger till grund för bl a sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, och styrs av inflationen (förändringar i det allmänna prisläget).

Det ökade prisbasbeloppet medför i sig höjda grundavdrag, höjda jobbskatteavdrag och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt som sammanfattningsvis ger mer i plånboken nästa år.

Det högre prisbasbeloppet 2019 innebär följande:

  • Garantipensionen höjs med 230 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2018.

  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något.

  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 22 kronor per dag.

  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs. Det innebär i sin tur sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Hur mycket beror på inkomsten.

  • Skiktgränserna för statlig inkomsskatt höjs. Det innebär lägre skatt för dig som har en inkomst över brytpunkten.

  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 69 kronor per år.


1 visning
FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin