• Magnus

Uthyrning av vårdpersonal anses momspliktigt

Uppdaterad: 21 feb 2019I juni kom Högsta förvaltningsdomstolen med en dom där man slagit fast att uthyrning av vårdpersonal inte i sig utgör en momsfri vårdtjänst, vilket innebär att moms ska debiteras när ett bemanningsföretag hyr ut legitimerad vårdpersonal. Sedan domen kom har branschen väntat på besked om hur Skatteverket tolkar domen och den 25 oktober kom ett ställningstagande, som innebär en väsentligt ändrad tillämpning jämfört med tidigare.

Enligt Skatteverkets tolkning är det endast den som tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar, det vill säga driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården direkt till patienten, som kan anses tillhandahålla en momsfri vårdtjänst. Det innebär att bemanningsföretag och läkare som bildat eget bolag och hyr ut personal, som huvudregel måste debitera 25 procent moms på uthyrningen. Skatteverkets ställningstagande berör uthyrning av både sjuk- och tandvårdspersonal.

En tjänst som inte är en vårdtjänst, kan dock undantas från moms om tjänsten har nära anknytning till vård.

Skatteverkets vill ge branschen en möjlighet att ställa om sin verksamhet och ställningstagande börjar därför gälla från och med den 1 juli 2019.

Läs mer om det hela på skatteverkets infosida.


3 visningar
FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin