• Magnus

Förenklade regler för vab efter årsskiftet


Alla har vi förmodligen någon gång glömt att anmäla vab första dagen man varit hemma, något som lagen tidigare krävt. Men from den 1 januari 2019 träder en lagändring i kraft som avskaffar anmälningsplikten vid vård av barn för att på så sätt göra det enklare att vabba. Idag behöver man som sagt först anmäla vab den första dagen, och ansöka om ersättning i efterhand. Efter årsskiftet behöver endast en ansökan i efterhand göras för att ersättning ska betalas ut.

Utöver att göra det enklare för föräldrar stärker även Försäkringskassan upp kontrollerna av vab. I första hand görs kontroller innan pengar betalas ut, för att se till att fler ansökningar blir rätt från början. Nytt från årsskiftet är också att ansökan om vab ska ha inkommit inte senare än 90 dagar efter första vab-dagen, vilket ska underlätta handläggningen


9 visningar
FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin