• Magnus

Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Det kan vara svårt för både försäkringsgivare och arbetsgivare att fastställa hur stor andel av försäkringspremien som är skattepliktig respektive skattefri.


Därför har Skatteverket slagit fast att en skattepliktig förmån av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser schablonmässigt kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien.


Detta skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin