• Magnus

Bolagsstämma på distans

Hur gör man vid en kommande bolagsstämma om det skulle inträffa att exempelvis en av delägarna i ett aktiebolag drabbas av Coronaviruset och då inte kan vara på plats?


Bolagsstämman är tillåten att hållas på telefon, skype, videokonferens eller liknande. Kravet är dock att stämman leds från den ort där styrelsen har sitt säte, om inte bolagsordningen anger något annat. Bolagsstämman ska också gå med på att alla eller vissa ägare deltar på stämman på det sättet.

0 visningar
FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin