• Magnus

Förslag om att utöka omställningsstödet med perioden maj-juli 2020

Finansdepartementet publicerade den 7 september en promemoria avseende ett utökat omställningsstöd till företag under perioden maj-juli 2020.


Regleringen avseende omställningsstödet för maj-juli får huvudsakligen samma utformning som regleringen gällande mars-april. Det föreslås dock att maj ska utgöra en individuell stödperiod och att juni-juli utgör en annan individuell stödperiod. Referensperioden utgörs av stödperiodens motsvarande månad/månader under året dessförinnan, d v s 2019. En annan skillnad i förutsättningarna för att bevilja stödet för maj 2020 är att nettoomsättningen understeg 60 procent av nettoomsättningen för motsvarande referensperiod. Avseende beviljande av stöd för juni-juli krävs att nettoomsättningen understeg 50 procent i relation till referensperioden.


Vidare maximeras stödbeloppet till 75 miljoner kronor per stödberättigat företag för maj månad och för stödperioden juni-juli till 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Ansökan om stöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 15 december 2020. Praktisk information om ansökningsförfarandet kan sedan tidigare återfinnas på Skatteverkets hemsida.


Ändringarna i reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020. Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 21 september 2020.

3 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar och regler träder i kraft i sommar

Den 1 juli och den 1 augusti börjar ett antal nya lagar att gälla. Lagändringarna kommer bland annat från vårändringsbudgeten för 2020, och från de extrabudgetar som regeringen lagt med anledning av c

Kundförluster - rätt till momsavdrag i Coronatider

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande där kraven för rätt till nedsättning av beskattningsunderlaget för moms vid kundförluster mildrats pga. av den pågående Covid-19-pandemin. Skatteverket an

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin