• Magnus

Kundförluster - rätt till momsavdrag i Coronatider

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande där kraven för rätt till nedsättning av beskattningsunderlaget för moms vid kundförluster mildrats pga. av den pågående Covid-19-pandemin.


Skatteverket anser sammanfattningsvis att om säljaren kan visa att:

  • Köparen är en beskattningsbar person,

  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020,

  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning,

  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut, och

  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap,

får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget som en kundförlust även om denne inte på något annat sätt har visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Om säljaren senare får helt eller delvis betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa skatten på den del av betalningen som har kommit in.


Noterbart är Skatteverkets begränsning av tillämpningen i sitt ställningstagande till kunder som är beskattningsbara personer då detta utesluter företag som har försäljning till privatpersoner från lättnaderna.

29 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nya lagar och regler träder i kraft i sommar

Den 1 juli och den 1 augusti börjar ett antal nya lagar att gälla. Lagändringarna kommer bland annat från vårändringsbudgeten för 2020, och från de extrabudgetar som regeringen lagt med anledning av c

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin