• Magnus

Nya lagar och regler träder i kraft i sommar

Den 1 juli och den 1 augusti börjar ett antal nya lagar att gälla. Lagändringarna kommer bland annat från vårändringsbudgeten för 2020, och från de extrabudgetar som regeringen lagt med anledning av coronaviruset.


Förändringen gäller rapporteringspligt för skatterådgivare, höjt takbelopp vid försälning av privatbostad samt förändringar i reglerna för investeraravdraget.


Förändringarna avseende Coronaviruset vet vi sedan innan och avser bland annat anstånd med avdragen skatt och omställningsstöd för företagen.


Läs mer hos Skatteverket

8 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Kundförluster - rätt till momsavdrag i Coronatider

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande där kraven för rätt till nedsättning av beskattningsunderlaget för moms vid kundförluster mildrats pga. av den pågående Covid-19-pandemin. Skatteverket an

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin