top of page

TRANSAKTIONER

Företagsvärdering

Huvudsakligen genomförs företagsvärderingar för att man vill veta hur mycket man ska ta betalt/betala för ett företag vid en överlåtelse. Priset ska vara rimligt och värderingen är viktig för exempelvis underlag till banken när man söker ett lån.

Varje företag har ett värde och vid en företagsvärdering försöker man uppskatta det ekonomiska värdet på det företag man undersöker genom en ofta djupgående analys där många aspekter ska tas i beaktande.

Företagsöverlåtelser

Det finns många olika anledningar till varför man vill genomföra en företagsöverlåtelse. Ofta handlar det om ett generationsskifte, men det handlar också ofta om rena köp- och säljsituationer.

Vi börjar med att erbjuda en företagsvärdering då en av de vanliga fällorna är att företagaren har en övertro på sitt företags värde. Vidare lotsar vi er igenom de skatterisker som ska genomgås när man ska genomföra en företagsöverlåtelse.

Många står också oförberedda inför den komplexitet och tidsåtgång som följer med en företagsöverlåtelse. Det är sällan något som görs i en handvändning, särskilt inte om det handlar om ett företag modell större. God planering är grundläggande för en lyckad överlåtelse.

bottom of page