top of page

RÅDGIVNING

Vid arbetet med våra granskningsuppdrag får vi utöver en god kontakt med företaget också en mycket god insyn i verksamheten och hur den bedrivs. Våra rådgivningstjänster baseras på just denna insyn i våra kunders verksamhet kombinerat med flerårig erfarenhet baserat på kunskap inom företagsutveckling, optimering och skatterådgivning.

Detta gör att vi kan hjälpa våra kunder med kvalificerad rådgivning inom det mesta avseende ekonomiska frågeställningar och daglig drift.

Flera kunder efterfrågar även rådgivning vad det gäller den privata ekonomin och även här kan vi biträda med flerårig erfarenhet.

bottom of page