top of page

SKATTERÅDGIVNING

Oavsett företagsform uppstår alltid mer eller mindre komplicerade skattefrågor för dig och ditt företag. Reglerna för fåmansföretag är komplicerade och omfattande och under ständig förändring.
 

Vår rådgivning säkerställer att du minimerar företagets skattemässiga risker samtidigt som du kan vara säkra på att inte missa några fördelar när nya lagar och regler införs. 

Några speciella omständigheter då vi råder dig att söka hjälp är exempelvis vid förändrad ägarstruktur, generationsskifte och kommande försäljningar eller andra omstruktureringar.

Vi löser det mesta inom skatteområdet och i de fall specialister behövs har vi goda kontakter med professionella skatterådgivare.

bottom of page