top of page

LÄNKARKIV

Några nyttiga länktips för dig som företagare

Trestad Konsult & Redovisning finns i Uddevalla och hela Bohuslän. TKR erbjuder hjälp med all redovisning, från det allra minsta företagets summering av intäkter och utgifter för att komma fram till en deklaration, till helhetsskötsel av ditt företags redovisnings- och ekonomifunktion.

Uddevalla Näringsliv vill bidra till en positiv utveckling av Uddevalla, med siktet inställt på tillväxt och framtidstro. Vi är övertygade om att en god tillväxt är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar – detta vill vi verka för!

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag.

Bolagsverket registrerar företag och tar emot årsredovisningar. Sök och köp företagsfakta från våra register. Starta företag på företagarsajten verksamt.se.

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målet att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet.

Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Viljan att göra rätt för sig innebär ett stort ansvar för oss. Vi på Skatteverket har ett ansvar att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle.

Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men vi har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare. 

Det är möjligt att kontrollera giltigheten av ett momsregistreringsnummer som utfärdats av vilken medlemsstat som helst.

Please reload

bottom of page