top of page

MALLAR OCH BLANKETTER

Tips för att bland annat överlämna komplett och välstrukturerat material till oss, för att minimera dina kostnader.

Revision

Några enkla punkter att pricka av innan färdigställandet av bokslutet som underlättar granskningen

Deklaration

Tips som underlättar deklarationshanteringen för både dig som kund och för oss som biträder med upprättandet

Bokslut och årsredovisning

Tips som underlättar upprättandet av både bokslut och årsredovisningar

Bokslutspärm

Förslag på disposition av innehållsförteckningen för bokslutspärmen

Körjournal

Förslag på en enkel layout för körjournal. Filen är i excel-format.

Please reload

bottom of page